• darkblurbg
  • darkblurbg

Betrokkenheid speelt bij Vital een belangrijke rol, de kantine is immers van de hele school. Daarom betrekt Vital de leerlingen graag bij diverse activiteiten.

Denk hierbij aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Op het gebied van productontwikkeling is de input van de leerlingen zeer gewenst.
Op diverse locaties werken leerlingen zelfs mee in de kantine als onderdeel van hun opleiding. Op deze manier werkt Vital niet alleen voor jongeren maar ook met hen samen.