• darkblurbg
  • darkblurbg

Waarom het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen?

Wij leggen grote waarde op het welzijn van alle jongeren in Nederland en streven ernaar dat zij gezond kunnen opgroeien. Om dit doel te ondersteunen, hebben wij het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2021-2025) ondertekend. Met onze handtekening onder dit akkoord verbinden wij ons aan het streven om het aanbod van eten en drinken op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren en gezonder te maken.

Binnen het Akkoord zijn producenten, groothandels, cateraars, leveranciers van automaten en watertappunten samengekomen. Gezamenlijk zetten wij ons in om scholieren, gebaseerd op de Richtlijn van het Voedingscentrum, aan te moedigen tot het maken van gezondere keuzes. Dit doen we door deze keuzes gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. Samen werken we aan het creëren van een omgeving waarin gezond de norm is!