• darkblurbg

Doelstelling 'Gezonde school'

Als maatschappelijk betrokken schoolcatering formule heeft Vital4Skool het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen verankerd in haar missie. Dit is het vervolg op het Handvest 'Gezonder voedingsaanbod op scholen'. Het Akkoord houdt in dat we de verantwoordelijkheid nemen voor gezondere voeding op scholen. Wij helpen scholen graag de doelstelling 'Gezonde school' te behalen. 

 

Akkoord als leidraad voor beoordeling

School speelt een belangrijke en invloedrijke rol in het leven van jongeren. Het bieden van een gezond voedingsaanbod kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van de jongeren.

In onze afspraken met opdrachtgevers en lokale catering ondernemers is het akkoord opgenomen als leidraad waarop we beoordeeld willen worden. De monitoring van het Akkoord wordt gedaan door het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Daarnaast volgen we de richtlijnen van het Voedingscentrum en beoordeelt het Voedingscentrum ons tevens.